Home ABOUT US PORTFOLIO
TOUR
GALLERY CONTACT US WEBBOARD Info
ทัวร์คุณภาพต้อง Hilight Travel Dot Com
Call Center 029488124
Hotline 0819330700
Line Red
Hilight Travel
Sanookwifi2 Sanookwifi1 banner05 banner02 banner01 banner04 banner03
Back Next

บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด

จดทะเบียนบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105555162706

และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 11/07075

เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฏหมาย และประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาธิบาล
ท่านสามารถไว้วางใจใช้บริการกับทางบริษัท ได้อย่างสบายใจ ไม่โดนหลอกลวงแน่นอน

เชิญพบกับทริปน่าเที่ยวๆต่างๆกับเว็บไซต์ของเรา ท่องเว็บเดียว เที่ยวได้ทั่วโลกตลอดทั้งปี ได้แล้วค่ะ

Top Bottom
back
ทัวร์กัมพูชา usa ทัวร์กัมพูชา Cambodia ทัวร์จอร์เจีย usa ทัวร์จอร์เจีย Georgia ทัวร์จอร์แดน usa ทัวร์จอร์แดน Jordan ทัวร์จีน usa ทัวร์จีน China ทัวร์ญี่ปุ่น usa ทัวร์ญี่ปุ่น Japanese ทัวร์ดูไบ usa ทัวร์ดูไบ Dubai ทัวร์ตุรกี usa ทัวร์ตุรกี Turkey ทัวร์ทิเบต usa ทัวร์ทิเบต Tibet ทัวร์นิวซีแลนด์ usa ทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand ทัวร์บรูไน usa ทัวร์บรูไน BRUNAI ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย usa ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย Bali-Indonesia ทัวร์พม่า usa ทัวร์พม่า Burma ทัวร์ฟิลิปปินส์ usa ทัวร์ฟิลิปปินส์ PHILIPPINES ทัวร์ภายในประเทศ usa ทัวร์ภายในประเทศ Thailand ทัวร์ภูฏาน usa ทัวร์ภูฏาน Bhutan ทัวร์มองโกเลีย usa ทัวร์มองโกเลีย Mongolia ทัวร์มัลดีฟส์ usa ทัวร์มัลดีฟส์ Maldives ทัวร์มาเลเซีย usa ทัวร์มาเลเซีย Malaysia ทัวร์ยุโรป usa ทัวร์ยุโรป Europe ทัวร์ยุโรปตะวันออก usa ทัวร์ยุโรปตะวันออก Eastern Europe ทัวร์รัสเซีย usa ทัวร์รัสเซีย Russia ทัวร์ลาว usa ทัวร์ลาว Laos ทัวร์ล่องเรือสำราญ usa ทัวร์ล่องเรือสำราญ Cruise ทัวร์ศรีลังกา usa ทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka ทัวร์สิงคโปร์ usa ทัวร์สิงคโปร์ Singapore ทัวร์สแกนดิเนเวีย usa ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia ทัวร์ออสเตรเลีย usa ทัวร์ออสเตรเลีย Australia ทัวร์อังกฤษ usa ทัวร์อังกฤษ England ทัวร์อินเดีย usa ทัวร์อินเดีย India ทัวร์อิหร่าน usa ทัวร์อิหร่าน Iran ทัวร์อียิปต์ usa ทัวร์อียิปต์ Egypt ทัวร์อเมริกา usa ทัวร์อเมริกา America ทัวร์อเมริกาใต้ usa ทัวร์อเมริกาใต้ South America ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า usa ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า Hong Kong-Macau ทัวร์เกาหลี usa ทัวร์เกาหลี Korea ทัวร์เนปาล usa ทัวร์เนปาล Nepal ทัวร์เวียดนาม usa ทัวร์เวียดนาม Vietnam ทัวร์แคนนาดา usa ทัวร์แคนนาดา Canada ทัวร์แอฟริกา usa ทัวร์แอฟริกา Africa ทัวร์โครเอเชีย usa ทัวร์โครเอเชีย Croatia ทัวร์โรมาเนีย usa ทัวร์โรมาเนีย Romania ทัวร์ไต้หวัน usa ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ทัวร์ไอซ์แลนด์ usa ทัวร์ไอซ์แลนด์ Iceland
next

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT13 EXCELLENT TOKYO OSAKA 6D3N (140318)
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-24JAN-14MAR18H
ID : 21301
นาริตะ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี
ช้อปปิ้งชินจูกุ-กระเช้าคาจิ คาจิ – ลานสกี – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า
ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน– เกียวโต – ปราสาททอง - ชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 35,900-37,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT07 EXTRA TOKYO OSAKA 7D4N (270318)
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-27MAR-3APR18H
ID : 21363
นาริตะ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – สวนอุเอโนะ
วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– โอชิโนะฮัคไค-สวนดอกไม้ฮามะมะสึ
ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า –ดิวตี้ฟรี
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT06 CHARM'S OF TOKYO OSAKA 6D3N (250418)
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-20MAR-25APR18H
ID : 21364
นาริตะ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – สวนอุเอโนะ
วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งชินจูกุ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอชิโนะฮัคไค
สวนดอกไม้ฮามะมะสึ   – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ
นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน-เกียวโต – ปราสาททอง
ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 35,900-49,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT09 LUXURY SAKURA TOKYO OSAKA 5D3N (270318)
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-JP-23MAR-27MAR18
ID : 21483
นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี 
ชมซากุระ ณ อุเอโนะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอชิโนะฮัคไค- สวนดอกไม้ฮามะมะสึ 
แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์-ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ
นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน-ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT16 MUST GO TOKYO 5D 3N (130318)
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-17FEB-13MAR18
ID : 21567
อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วัดนาริตะซัง -ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท –โอชิโนะ ฮัคไค
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น –โอไดบะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์-อาซากุสะ –ช้อปปิ้งอิออน 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,555 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : TAKAYAMA PINKMOSS TOKYO 6 วัน 3 คืน (270418)
รหัสทัวร์ : THG2-JL-JP-27APR-2MAY18H
ID : 20417
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า จินยะ
เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ-ปราสาทมัทสึโมโต้
โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต-ชมพิ้งค์มอส
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - รถไฟด่วนชินคันเซ็น
ทะเลสาบฮามานะ-เมืองนาโงย่า
เกียวโต - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : JAPAN AIRLINES (JL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO SAKURA 5 วัน 3 คืน (190318)
รหัสทัวร์ : THG2-JL-JP-19-24MAR18H
ID : 20420
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
หลวงพ่อโตคามาคูระ  – ชมซากุระ
ช้อปปิ้งชินจุกุ-วัดอาซะกุสะ – ห้างอิออน
สายการบิน : JAPAN AIRLINES (JL)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,900-41,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : JAPAN USJ FUJI TOKYO 7D4N (100418)
รหัสทัวร์ : THG2-TG-JP-10-16APR18H
ID : 20421
อาราชิยาม่า –  นั่งรถไฟสายโรแมนติค – วัดคิโยมิสึ – โอซาก้า 
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [การันตีเข้าโซนแฮร์รี่พอตเตอร์]
นาโกย่า-รถไฟด่วนชินคันเซน  – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ – คามาคูระ – โยโกฮามา ไชน่าทาวน์ 
วัดอาซะกุสะ – โอไดบะ  – ช้อปปิ้งชินจูกุ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : JAPAN ALPS OSAKA TAKAYAMA TOKYO 7 วัน 4 คืน (120418)
รหัสทัวร์ : THG2-TG-JP-12-18APR18H
ID : 20423
ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –วัดคิโยมิสึ 
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจินยะ-ซันมาชิซูจิ
เจแปนแอลป์ [กำแพงหิมะ]-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส – ชินจูกุ
วัดอาซะกุสะ – โอไดบะ  –มิตชุย เอ้าท์เล็ต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA TOKYO 7 วัน 4 คืน (110418)
รหัสทัวร์ : THG2-TG-JP-11-18APR18H
ID : 20425
ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –วัดคิโยมิสึ 
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจินยะ
ซันมาชิซูจิ-กระเช้าชินโฮตากะ – ปราสาทมัตสึโมโต้
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส
ชินจูกุ-วัดอาซะกุสะ – โอไดบะ  –มิตชุย เอ้าท์เล็ต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO TAKAYAMA 6 วัน 3 คืน (120418)
รหัสทัวร์ : THG2-JL-JP-12-17APR18H
ID : 20426
วัดอาซะกุสะ  – โตเกียวสกายทรี –ช้อปปิ้งชินจูกุ
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 –ปราสาทมัตสึโมโต้
ทาคายาม่าจินยะ  – ซันมาชิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
วัดคิโยมิสึ – ชินไซบาชิ
สายการบิน : JAPAN AIRLINES (JL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX XJ05 BEAUTIFUL OSAKA TOKYO 6 DAY 4 NIGHT (310318)
รหัสทัวร์ : THG12-XJ-JP-16FEB-31MAR18H
ID : 20478
โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออน
นาโงย่า-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่-ผ่านชมทะเลสาบอาชิ
นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ[ONEWAY]-ศาลเจ้าฮาโกเน่
กิจกรรม ณ ลานสกี หรือ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]
ชินจูกุโคเอนหรือเฮวะโคเอน[ตามสภาพอากาศ]
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุซะ-ตลาดปลาซึกิจิ-โอไดบะ-กันดั้มยูนิคอร์น
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 34,991-37,991 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO-FUJI-OSAKA 5D3N ซุปตาร์ พรมขาว (2) (210318)
รหัสทัวร์ : THT18-TG-JP-1FEB-21MAR18H
ID : 20666
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม)
กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต-ภูเขาไฟฟูจิ
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination
ช้อปปิ้งซาคาเอะ– เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ
โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 35,888-39,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT15 SEASON SNOW IN TOKYO 5D3N (130318)
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-11JAN-13MAR18H
ID : 20678
นาริตะ-วัดอาซากุสะ-วนอุทยานฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ
ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ช้อปปิ้งชินจูกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-25,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : CLXJKN543 OSAKA-TOKYO 5D4N (110418)
รหัสทัวร์ : THS3-XJ-JP-11-17APR18H
ID : 20944
เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิริ อินาริ
นาบานะโนะซาโตะ (อิลูมิเนชั่น)–นาโงย่า
ทะเลสาบฮามานะ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทะเลสาบยามานากะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สั้น 10 นาที)
หุบเขาโอวาคุดานิ – นั่งรถไฟชินคันเซน – ช้อปปิ้งชินจูกุ
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – TMG หรือ สวนอูเอโนะ
อิออนพลาซ่า
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 52,900-53,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : CLXJKN542 OSAKA–TAKAYAMA–TOKYO 5D4N (140418)
รหัสทัวร์ : THS3-XJ-JP-14MAR-14APR18H
ID : 20945
วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาบานะโนะซาโตะ
นาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่า
ซันมาชิซูจิ–มัตสึโมโต้ – ลานสกีฟูจิเท็น หรือ ภูเขาไฟฟูจิ
นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ หรือ สวนอุเอโนะ
ช้อปปิ้งชินจุกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 39,900-52,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : CLXJNK632 TOKYO–OSAKA 6D3N (270418)
รหัสทัวร์ : THS3-XJ-JP-27APR-2MAY18H
ID : 20947
นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – โอชิโนะ ฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ – นั่งรถไฟชินคันเซน
ช้อปปิ้งซาคาเอะ–ชิริว – ปราสาททองคินคาคูจิ-สะพานโทเก็ตสึเคียว
สวนไผ่ – ชมวิวอุเมดะสกาย–นิชิโนมิยะ – สะพานอาคาชิไคเคียว
สวนโซระคุเอน – ฮาร์เบอร์แลนด์ – ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป)
ชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : CLXJNK631 TOKYO–OSAKA 6D3N (300318)
รหัสทัวร์ : THS3-XJ-JP-30MAR-4APR18H
ID : 20948
วัดอาซากุสะ – สวนอุเอะโนะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ – นั่งรถไฟชินคันเซน
ช้อปปิ้งซาคาเอะ-ชิริว–วัดคิโยมิสึ – สะพานโทเก็ตสึเคียว
สวนไผ่ – ชมวิวอุเมดะสกาย–นิชิโนมิยะ-สะพานอาคาชิไคเคียว
สวนโซระคุเอน – ฮาร์เบอร์แลนด์–ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป)
ชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : CLXJKN544 OSAKA TAKAYAMA TOKYO (JAPAN ALPS) 5D4N (300518)
รหัสทัวร์ : THS3-XJ-JP-20APR-30MAY18H
ID : 20951
เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ช้อปปิ้งซาคาเอะ–นาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า
เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบยามานากะ
ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,900-42,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : HJT-TR53-B01 TOKYO LOVE LOVE WINTER (280218)
รหัสทัวร์ : THH3-TR-JP-12JAN-28FEB18H
ID : 21016
นาริตะ - โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ
ช็อปปิ้ง GOTEMBA PREMIUM OUTLETS
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือ ลานสกีฟูจิเท็น
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – JTC DUTY FREE
ย่านชินจุกุ-ตะลุยโตเกียว
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.61 ราคาเริ่มต้น 24,999-29,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : HJT-TR53-CA01 TOKYO FINVER WINTER 5D3N (280218)
รหัสทัวร์ : THH3-TR-JP-13JAN-28FEB18H
ID : 21018
นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด
หุบเขาโอวาคุดานิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค หรือ ลานสกีฟูจิเท็น
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ
ย่านชินจุกุ-ตะลุยโตเกียว - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชิบุย่า
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.61 ราคาเริ่มต้น 27,999-32,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : HJOT-TR54-CA01 OSAKA TOKYO SHIRAKAWAKO & FUJI 5D4N (160318)
รหัสทัวร์ : THH3-TR-JP-12JAN-16MAR18H
ID : 21021
โกเบ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ
ลิตเติ้ล เกียวโต – กิฟุ-โอชิโนะ ฮัคไค
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือ ลานสกีฟูจิเท็น
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE 
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 31,999-33,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : HJT-TR53 B02 TOKYO LOVE LOVE SPRING (200318)
รหัสทัวร์ : THH3-TR-JP-1-20MAR18H
ID : 21024
นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี
วัดอาซากุสะ-ตะลุยโตเกียว
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,999-27,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT05 TULIP FESTIVAL IN TOKYO 5D3N (210418)
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-11-21APR18H
ID : 21029
นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ไร่สตรอเบอร์รี่
ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ – วัดนาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 30,900-47,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT01 TOKYO SAKURA STRONG 5D 3N (280418)
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-20MAR-28APR18H
ID : 21030
นาริตะ - วัดอาซากุสะ – วนอุทยานฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ อุเอโนะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 27,900-45,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT04 SAKURA SPARKLING TOKYO 5D3N (260418)
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-21MAR-26APR18H
ID : 21031
นาริตะ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-วนอุทยานฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
โตเกียว-วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ – ฮาราจูกุ
วัดนาริตะ – อิออน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 29,900-45,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT03 SAKURA FULL BLOOM IN TOKYO 5D3N (090418)
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-23MAR-9APR18H
ID : 21032
นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ
เมืองคาวาโกเอะ–ถนนคุราซึคุระ-หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ
ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - โอไดบะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 32,900-39,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ วิสทีเรีย (030518)
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-23APR-3MAY18H
ID : 21038
โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)
ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ-ภูเขาไฟฟูจิ
ทุ่งดอกพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ
สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
AMI PREMIUM OUTLET-เมืองซาวาระ
อะเมโยโกะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,888-30,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO 5D3N ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 2 (ยกกำลัง 2) (200318)
รหัสทัวร์ : THT18-TR-JP-13JAN-20MAR18H
ID : 21040
วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ
โกเท็มบะ เอ้าต์เลต-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - โตเกียว - วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม)
ชินจูกุ-โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ
โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,888-32,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ ฟรุ้งฟริ้ง อมชมพู (220418)
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-4MAR-22APR18H
ID : 21043
โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
AMI PREMIUM OUTLET-สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ
ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,888-47,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : SAKURA PARTY OSAKA–TOKYO 7D4N BY TG (110418)
รหัสทัวร์ : THV3-TG-JP-11-17APR18H
ID : 21155
เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ศาลเจ้าเฮย์อัน-นาโกย่า-ทะเลสาบฮามาน่ะ
โกเทมบะ เอาท์เล็ท-คาวากูจิโกะ-ศาลเจ้าอาราคูระ เซ็นเก็น ยามานาชิ
โอชิโนะ ฮัคไค-ภูเขาไฟฟูจิ -โตเกียว-ชินจูกุ
นิกโก้-น้ำตกเคง่อน-ทะเลสาบชูเซ็นจิ-ศาลเจ้าโทโชกุ
คินูกาว่า-ชมสวนซากุระคินูกาว่า-เก็บสตรอเบอร์รี่
วัดอาซากุสะ-อิออน มอลล์ -โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 67,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-NRT XJ36 TOKYO SUPER SAKURA ลั้นล้า 5 DAY 3 NIGHT (150418)
รหัสทัวร์ : THG12-XJ-JP-21MAR-15APR18H
ID : 21237
โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
นั่งกระเช้าคาจิ-ชมทะเลคาวาคุชิโกะ
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ชมซากุระ ณ สวนชินจุกุ
ช้อปปิ้งชินจูกุ-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ
พิพิธภัณฑ์ราเมน-ชมซากุระที่แม่น้ำเมกุโระ
ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ (กันดั้ม ยูนิคอร์น)
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 29,991-47,777 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-NRT XJ37 TOKYO SUPER 3 FLOWER ลั้นล้า 5 DAY 3 NIGHT (050518)
รหัสทัวร์ : THG12-XJ-JP-16APR-5MAY18H
ID : 21240
โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
นั่งกระเช้าคาจิ-ชมทะเลคาวาคุชิโกะ
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ชมชิบะซากุระ หรือ PINKMOSS
เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ-เมืองอาชิคางะ
ชมดอกวิสทีเรีย-สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค
ชมทุ่งดอกนีโมฟีล่าหรือดอกทิวลิป [ตามสภาพอากาศ]
ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ (กันดั้ม ยูนิคอร์น)
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,991-31,991 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ (280618)
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-9MAY-28JUN18H
ID : 21346
โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน
พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – AMI PREMIUM OUTLET
เมืองซาวาระ  – อะเมโยโกะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,888-26,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้ (280618)
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-20APR-28JUN18H
ID : 21347
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป)
โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท-ภูเขาไฟฟูจิ
ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – อะเมโยโกะ
ช้อปปิ้งชินจุกุ-เมืองซาวาระ  - ช้อปปิ้งโอไดบะ
ไดเวอร์ซิตี้
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,888-27,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ชมพู้ ชมพูววว...(190418)
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-1MAR-19APR18H
ID : 21350
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป)
โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท-ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว - สวนอุเอโนะ
อะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ-เมืองซาวาระ
ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 23,888-45,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT17 TOKYO STRONG PINKMOSS 5D3N (220618)
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-1MAY-22JUN18
ID : 21576
นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
กระเช้าคาจิคาจิ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)-ทุ่งดอกพิงค์มอส
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ช้อปปิ้งชินจุกุ-โตเกียว
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 23,999-29,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT18 EXCLUSIVE FLOWER IN TOKYO 5D3N (040518)
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-4-10MAY18
ID : 21577
นาริตะ-สวนดอกไม้อะชิคากะ –วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)–ทุ่งดอกพิงค์มอส
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
โอชิโนะฮัคไค-ซาวาระ ศาลเจ้าคาโทริ
ชิซุย เอ้าท์เล็ต - อิออน 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT19 SPARKLING PINKMOSS TOKYO 5D3N (220618)
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-5MAY-22JUN18
ID : 21578
นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)–ทุ่งดอกพิงค์มอส
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
โอไดบะ-วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ชินจูกุ – อิออน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 23,999-27,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : SPECIAL TOKYO SPRING โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ทุ่งพิงค์มอส & เบบี้บลูอายส์ 6 วัน 3 คืน (090518)
รหัสทัวร์ : THJ2-TG-JP-2-9MAY18
ID : 21664
สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - สวนดอกไม้อาชิคางะ
ย่านชินจูกุ-ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ (BUS)
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
โอชิโนะ ฮัคไค-ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK
ภูเขาไฟฟูจิ - ตลาดปลาซึกิจิ - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)
อิออนพลาซ่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 43,900-44,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : SPECIAL TOKYO WINTER นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ-ฮาโกเน่-ลานสกี-โตเกียว 6 วัน 3 คืน (160318)
รหัสทัวร์ : THJ2-TG-JP-28FEB-16MAR18
ID : 21680
ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ
ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ หรือ โอชิโนะ ฮัคไค
โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต-สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ
โตเกียว - ย่านชินจูกุ - โตเกียว เบย์ อควาไลน์
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี
ตลาดปลาซึกิจิ - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)
อิออนพลาซ่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,900-40,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA – TOKYO 5D4N (170418)
รหัสทัวร์ : THS3-XJ-JP-11-17APR18
ID : 21723
เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิริ อินาริ–นาบานะโนะซาโตะ (อิลูมิเนชั่น)
นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทะเลสาบยามานากะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สั้น 10 นาที)
หุบเขาโอวาคุดานิ – นั่งรถไฟชินคันเซน – ช้อปปิ้งชินจูกุ
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – อิออนพลาซ่า
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 52,900-53,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO – OSAKA 6D3N (300318)
รหัสทัวร์ : THS3-XJ-JP-30MAR-4APR18
ID : 21725
วัดอาซากุสะ – สวนอุเอะโนะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ – นั่งรถไฟชินคันเซน
ช้อปปิ้งซาคาเอะ –ชิริว – วัดคิโยมิสึ – สะพานโทเก็ตสึเคียว
สวนไผ่ – ชมวิวอุเมดะสกาย –นิชิโนมิยะ – สะพานอาคาชิไคเคียว
สวนโซระคุเอน – ฮาร์เบอร์แลนด์ – ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป)
ชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS) (300518)
รหัสทัวร์ : THS3-XJ-JP-20APR-30MAY18
ID : 21727
เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ช้อปปิ้งซาคาเอะ-นาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า
เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบยามานากะ
ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,900-42,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO SAKURA 99 4D3N (140418)
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-JP-25MAR-14APR18
ID : 21805
โตเกียว-โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
โอไดบะ ไดเวอร์ ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า-สวนสาธารณะอุเอโนะ
วัดอาซากุสะ - ชินจุกุ – ฮาราจูกุ-วัดนาริตะ – ห้างอิออน มอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 27,888-39,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT20 ALL STAR DOUBLE SAKURA 4D3N (310318)
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-25-31MAR18
ID : 21898
นาริตะ-สวนแห่งซากุระ-ชิซุยเอ้าท์เล็ต
ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ- วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)-เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งชินจูกุ-ช้อปปิ้งจุใจละลายเงิน ณ ห้างอิออน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX TG07 HIP JAPAN [OSAKA-TOKYO] 6 Day 4 Night (280418)
รหัสทัวร์ : THG12-TG-JP-23FEB-28APR18
ID : 21914
เมืองเกียวโต-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโกย่า
ช้อปปิ้ง JR STATION-ถนนอุมายม่อน-ทะเลสาบฮามานา
ผ่านชมวิวไร่เมืองชิสุโอกะ-ฮาโกเน่-แวะถ่ายรูปทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ-ชม PINKMOSS
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะ-อิออน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 39,992-54,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX TG02 HILIGHT JAPAN B PLUS SNOW MONKEY 6D4N (130318)
รหัสทัวร์ : THG12-TG-JP-27FEB-13MAR18
ID : 21915
วัดคินคาคุจิ- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ- NABANA NO SATO [ชมการแสดงไฟ]
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ- ทาคายาม่า- ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]
ถนนซันมาจิ ซูจิ-ลิงแช่ออนเซ็น[SNOW MONKEY]- วัดเซ็นโคจิ
มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้-กิจกรรม ณ ลานสกี
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว- ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะ-อิออน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 46,991-47,991 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX TG06 HIP JAPAN PLUS USJ [OSAKA-TOKYO] 6D4N (300418)
รหัสทัวร์ : THG12-TG-JP-13MAR-30APR18
ID : 21916
โอซาก้า-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-นาโกย่า-ช้อปปิ้ง JR STATION
ถนนอุมายม่อน-ทะเลสาบฮามานา-ผ่านชมวิวไร่เมืองชิสุโอกะ
ฮาโกเน่-แวะถ่ายรูปทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ
กิจกรรม ณ ลานสกี-ชม PINKMOSS
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะ-อิออน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 44,991-51,991 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-NGO TG01 TAKAYAMA TOKYO SAKURA 6 DAY 4 NIGHT (090418)
รหัสทัวร์ : THG12-TG-JP-27MAR-9APR18
ID : 21919
ทาคายาม่า-ที่ว่าการภำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]
ถนนซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์
เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโม้โต้-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ชมดอกซากุระ ณ ชินจูกุเกียวเอ็น
ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดอาซากุสะ-อิออน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 55,991-57,991 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-NRT XJ38 TOKYO-OSAKA SAKURA LOVER 6 DAY 3 NIGHT (130418)
รหัสทัวร์ : THG12-XJ-JP-21MAR-13APR18
ID : 21920
โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
ชมซากุระ ณ สวนชินจุกุ[ตามสภาพอากาศ]
ช้อปปิ้งชินจูกุ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ชมดอกไม้ ณ ทะเลสาบฮามานะ
อิออนมอลล์-นาโกย่า-วัดคิโยมิสุ -วัดกินคะคุจิ
ถนนสายนักปราชญ์-โอซาก้า-ชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 35,999-48,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-HND TG04 TOKYO FLOWER FULL BLOOM 6 DAY 3 NIGHT (270418)
รหัสทัวร์ : THG12-TG-JP-17-27APR18
ID : 21925
วัดอาซากุสะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-ผ่านชมทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ (ONEWAY) [ลงโดยรถบัส]
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
ชมทุ่งดอกพิ้งค์มอส[ตามสภาพอากาศ]-ช้อปปิ้งชินจูกุ
เมืองอาชิคางะ-ชมดอกวิสทีเรีย-สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค
ชมทุ่งดอกนีโมฟีล่าหรือดอกทิวลิป[ตามสภาพอากาศ]
ล่องเรือชมความงามแม่น้ำสุมิดะ
ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ (กันดั้ม ยูนิคอร์น)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 41,900-44,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-HND TG03 TOKYO SAKURA FULL BLOOM 6 DAY 3 NIGHT (140418)
รหัสทัวร์ : THG12-TG-JP-20MAR-14APR18
ID : 21932
วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ผ่านชมทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ(ONEWAY) [ลงโดยรถบัส]
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-บ่อน้ำใสโอชิโนะฮักไก
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ชมซากุระ ณ สวนชินจุกุ [ตามสภาพอากาศ]
ช้อปปิ้งชินจูกุ-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-พิพิธภัณฑ์ราเมน
ล่องเรือชมความงามแม่น้ำสุมิดะ-ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ (กันดั้ม ยูนิคอร์น)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 42,999-54,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX XJ07 OSAKA TAKAYAMA TOKYO SAKURA 6 DAY 4 NIGHT (110418)
รหัสทัวร์ : THG12-XJ-JP-23MAR-11APR18
ID : 21936
เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดกินคะคุจิ[วัดเงิน]
ถนนสายนักปราชญ์ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโงย่า
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์-เมืองทาคายาม่า
ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ภูเขาไฟฟูจิ [ชั้น 5 ตามสภาพอากาศ]
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุสะ-ชมดอกซากุระ ณ อุเอโนะพาร์ค
กันดั้มตัวใหม่ @ Diver City Plaza
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 35,900-48,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX XJ08 OSAKA ALPS TOKYO PINK MOSS 6 DAY 4 NIGHT (260518)
รหัสทัวร์ : THG12-XJ-JP-12APR-26MAY18
ID : 21938
เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
นาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออนมอลล์-เมืองทาคายาม่า
ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-กำแพงหิมะ
เขื่อนคุโรเบะ-ชมดอกชิบะซากุระ-โตเกียว
ช้อปปิ้งชินจูกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,999-51,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-NRT TG01 NIKKO SENDAI FLOWER BLOSSOM 6DAY 4NIGHT (140418)
รหัสทัวร์ : THG12-TG-JP-14-19APR18
ID : 21941
เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคง่อน-ทะเลสาบชูเซนจิ
หมู่บ้านโออูจิจูคุ-เมืองไอสุ-ปราสาทซึรุงะ(ด้านนอก)
เมืองเซนได-ช้อปปิ้งอิจิบังโจ-ชมซากุระ ณ สวน Funaoka Joshi Koen [ตามสภาพอากาศ]
แม่น้ำชิราอิชิ-สวนฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค-ชมดอกเนโมฟิล่า
เมืองอาชิคางะ-ชมดอกวิสทีเรีย[ตามสภาพอากาศ]
โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดนาริตะ-อิออน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 49,990 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ซากุระ แอ๊ก แอ๊ก (190418)
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-25MAR-19APR18
ID : 21942
ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ สวนสวยใจกลางกรุงโตเกียว
สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์