Home ABOUT US PORTFOLIO
TOUR
GALLERY CONTACT US HOW TO PAY Info
ทัวร์คุณภาพต้อง Hilight Travel Dot Com
Call Center 029488124
Hotline 0819330700
Line Red
Hilight Travel
Sanookwifi2 Sanookwifi1 banner05 banner02 banner01 banner04 banner03
Back Next

บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด

จดทะเบียนบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105555162706

และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 11/07075

เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฏหมาย และประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาธิบาล
ท่านสามารถไว้วางใจใช้บริการกับทางบริษัท ได้อย่างสบายใจ ไม่โดนหลอกลวงแน่นอน

เชิญพบกับทริปน่าเที่ยวๆต่างๆกับเว็บไซต์ของเรา ท่องเว็บเดียว เที่ยวได้ทั่วโลกตลอดทั้งปี ได้แล้วค่ะ

Top Bottom
back
ทัวร์กัมพูชา usa ทัวร์กัมพูชา Cambodia ทัวร์จอร์เจีย usa ทัวร์จอร์เจีย Georgia ทัวร์จอร์แดน usa ทัวร์จอร์แดน Jordan ทัวร์จีน usa ทัวร์จีน China ทัวร์ญี่ปุ่น usa ทัวร์ญี่ปุ่น Japanese ทัวร์ดูบอล usa ทัวร์ดูบอล Tour Premier League ทัวร์ดูไบ usa ทัวร์ดูไบ Dubai ทัวร์ตุรกี usa ทัวร์ตุรกี Turkey ทัวร์ทิเบต usa ทัวร์ทิเบต Tibet ทัวร์นิวซีแลนด์ usa ทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand ทัวร์บรูไน usa ทัวร์บรูไน BRUNAI ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย usa ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย Bali-Indonesia ทัวร์พม่า usa ทัวร์พม่า Burma ทัวร์ฟิลิปปินส์ usa ทัวร์ฟิลิปปินส์ PHILIPPINES ทัวร์ภายในประเทศ usa ทัวร์ภายในประเทศ Thailand ทัวร์ภูฏาน usa ทัวร์ภูฏาน Bhutan ทัวร์มองโกเลีย usa ทัวร์มองโกเลีย Mongolia ทัวร์มัลดีฟส์ usa ทัวร์มัลดีฟส์ Maldives ทัวร์มาเลเซีย usa ทัวร์มาเลเซีย Malaysia ทัวร์ยุโรป usa ทัวร์ยุโรป Europe ทัวร์ยุโรปตะวันออก usa ทัวร์ยุโรปตะวันออก Eastern Europe ทัวร์รัสเซีย usa ทัวร์รัสเซีย Russia ทัวร์ลาว usa ทัวร์ลาว Laos ทัวร์ล่องเรือสำราญ usa ทัวร์ล่องเรือสำราญ Cruise ทัวร์ศรีลังกา usa ทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka ทัวร์สิงคโปร์ usa ทัวร์สิงคโปร์ Singapore ทัวร์สแกนดิเนเวีย usa ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia ทัวร์ออสเตรเลีย usa ทัวร์ออสเตรเลีย Australia ทัวร์อังกฤษ usa ทัวร์อังกฤษ England ทัวร์อินเดีย usa ทัวร์อินเดีย India ทัวร์อิหร่าน usa ทัวร์อิหร่าน Iran ทัวร์อียิปต์ usa ทัวร์อียิปต์ Egypt ทัวร์อเมริกา usa ทัวร์อเมริกา America ทัวร์อเมริกาใต้ usa ทัวร์อเมริกาใต้ South America ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า usa ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า Hong Kong-Macau ทัวร์เกาหลี usa ทัวร์เกาหลี Korea ทัวร์เนปาล usa ทัวร์เนปาล Nepal ทัวร์เวียดนาม usa ทัวร์เวียดนาม Vietnam ทัวร์แคนนาดา usa ทัวร์แคนนาดา Canada ทัวร์แอฟริกา usa ทัวร์แอฟริกา Africa ทัวร์โครเอเชีย usa ทัวร์โครเอเชีย Croatia ทัวร์โรมาเนีย usa ทัวร์โรมาเนีย Romania ทัวร์ไต้หวัน usa ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ทัวร์ไอซ์แลนด์ usa ทัวร์ไอซ์แลนด์ Iceland
next

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์
พบทั้งหมด 76 รายการ

TAGS ที่น่าสนใจ :

หน้าที่ back1234next
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 23888.-
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-05 TAIWAN PA CHILL 5D3N (191018)
รหัสทัวร์ : THA16-BR-TW-25MAY-19OCT18

ID : 22875
หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย GERMANIUM
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก )
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE
วัดหลงซานซื่อ-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 23899.-
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-07 ไต้หวันก้านยาว ได้อีก 5 วัน 4 คืน (201018)
รหัสทัวร์ : THA16-CI-TW-25MAY-20OCT18

ID : 23102
เถาหยวน - GLORIA OUTLET-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้
นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน
ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว-ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 )
ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,899-24,899 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 23899.-
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-04 TAIWAN แอ๊ก แอ๊ก 5D4N (201018)
รหัสทัวร์ : THA16-CI-TW-25APR-20OCT18

ID : 22877
เถาหยวน  - GLORIA OUTLET-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้
นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน
ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว-ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 )
ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,899-24,899 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 24555.-
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN HAVE FUN SUMMER 4D3N (201018)
รหัสทัวร์ : THA7-CI-TW-23JUN-20OCT18

ID : 23868
เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ
ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง – นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ -  ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – พายสัปปะรด
GERMANUIM – ซีเหมินติง-ปล่อยโคมผิงซี
อุทยานเหยหลิ่ว – เจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,555-25,555 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 24900.-
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE05 CI มหัศจรรย์ ไทเป เกาสง 6 วัน 4 คืน (250918)
รหัสทัวร์ : THB11-CI-TW-9AUG-25SEP18

ID : 23958
เกาสง – ตลาดกลางคืนเลี่ยวเหอ-โดมแห่งแสง
พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน – เจดีย์คู่
ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – หมู่บ้านสายรุ้ง
ตลาดกลางคืนไถจง-วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดกลางคืนซีเหมินติง-ร้านขนมพายสัปปะรด
ร้านสร้อยคอสุขภาพเจอร์มาเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
คอสเมติค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 24999.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (L03) ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน (281118)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-30MAY-28NOV18

ID : 23227
ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)-นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน-ร้านขนมพายสับปะรด
เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-Cosmetic shop–อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,999-26,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 25333.-
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-05 ไต้หวันพวงมณี ศรีสยาม 5 วัน 4 คืน (231218)
รหัสทัวร์ : THA16-CI-TW-3JUN-23DEC18

ID : 23105
เถาหยวน  - ไถจง  - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้
เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง-ไถจง
ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-สวนดอกไม้จงเซ่อ - หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร)
ตลาดซีเหมินติง-ร้านสร้อย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดจูหลินซาน – MITSUI OUTLET 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,333-27,333 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 25500.-
ทัวร์ไต้หวัน : อารีซัน กรุ้งกริ้ง 4 วัน 3 คืน (300818)
รหัสทัวร์ : THS2-CI-TW-26MAY-30AUG18

ID : 23121
เจียอี้ – อุทยานอารีซัน (รวมนั่งรถไฟโบราณ) – เมืองไทจง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉานซื่อ
วัดเหวินอู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง –ไทเป – ซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์กู้กง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,500-27,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 25900.-
ทัวร์ไต้หวัน : TPE21 THE BEST OF TAIWAN 5D4N (101018)
รหัสทัวร์ : THZ1-CI-TW-30MAY-10OCT18

ID : 23362
ไทจง - เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่-วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง
ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต-วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower
ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of  Light
แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทเป 
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,900-26,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 25900.-
ทัวร์ไต้หวัน : TPE22 TAIWAN เกาสง ไทจง ไทเป 6D5N (080818)
รหัสทัวร์ : THZ1-CI-TW-24MAY-8AUG18

ID : 22794
DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ
ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง
นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง  
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 25,900 - 27,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 25900.-
ทัวร์ไต้หวัน : TPE10 TAIWAN 5D4N (270918)
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-TW-9MAY-27SEP18

ID : 22791
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง 
ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
Mitsui Outlet Park 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 25,900 - 29,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 26500.-
ทัวร์ไต้หวัน : ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ 5 วัน 3 คืน (290618)
รหัสทัวร์ : THS2-BR-TW-6-29JUN18

ID : 23124
เถาหยวน   หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ   วัดเหวินอู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา   –  วัดเสวียนกวง
ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทเป  – เหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง-ไทเป-ฮัวเหลียน
อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ-พิพิธภัณฑ์กู้กง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 26,500 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 26888.-
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN SUPERSTAR 5D4N (020818)
รหัสทัวร์ : THA7-CI-TW-12JUL-2AUG18

ID : 23168
เกาสง–วัดเจดีย์เสือ มังกร - ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD
วัดฝอกวงซัน – เมืองไถตง - นั่งบอลลูน (รวมค่าบอลลูน)
เข้าชมงานเทศกาลบอลลูนเมืองไถตง 2018
ถ่ายรูป Monument marking the Tropic of Cancer
แวะชิมขนมโมจิ - ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน
เมืองฮวาเหลียน – ล่องเรือชมปลาโลมา-อุทยานไท้หลู่เก๋อ (ทาโรโกะ)
ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง – ชมหินอ่อนและหยก
ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANUIM
ร้านพายสัปปะรด –ถ่ายรูปด้านหน้า ตึก 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 26,888-27,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 27888.-
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN THREE FEVER 5D4N (191018)
รหัสทัวร์ : THA7-CI-TW-4JUL-19OCT18

ID : 23869
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
ซีเหมินติง-ไทเป – นั่งรถไฟไปกลับฮวาเหลียน
อุทยานทาโรโกะ – น้ำตกฉางชุน-GERMANUIM
ไทจง –ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่  – เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน
ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชาอู่หลงสินค้าโอท็อปเมืองเจียอี้
ตลาดกลางคืนฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-พายสัปปะรด
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GLORIA OUTLET
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 27,888-28,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 29777.-
ทัวร์ไต้หวัน : TPE11 AMAZING TAIWAN 6D5N BY TG (080818)
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-TW-25JUL-8AUG18

ID : 23356
ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
นั่งกระเช้าเหมาคง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง-หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวิ่นหวู่-วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง-เจียอี้
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เกาสง – วัดฝอกวงซาน
ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL – DOME OF LIGHT
ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง-ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง
DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทำขนมพายสับปะรด)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,777-31,777 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 52900.-
ทัวร์ไต้หวัน : ไทเป–ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 6 วัน 5 คืน (250718)
รหัสทัวร์ : THM1-CI-TW-25-30JUL18

ID : 23936
ไทเป – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง –พายสับปะรด
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง-ฮอกไกโด – โดราเอมอน สกาย ปาร์ค
อควาเรียมปลาแซลมอน – ยูบาริ-ฟุราโน่
โทมิตะ ฟาร์มลาเวนเดอร์ – บิเอะ – ทุ่งดอกไม้ชิคิไซ โนะ โอกะ
ซัปโปโร-โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานผลิตช็อกโกแลต – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
ศาลเจ้าฮอกไกโด – เรร่า เอาท์เล็ต มอลล์
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
หน้าที่ back1234next

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน รับจัดทัวร์ไต้หวันราคาถูกสุดพิเศษ เราเป็นทีมงานมืออาชีพ

ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงามความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล นอกจากนี้การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง และผู้อพยพยังทำให้ไต้หวัน เป็นเกาะในมหาสมุทรแปรซิฟิกใต้ ที่ได้เต็มไปด้วยความหลากหลายของพลัง และความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะวัฒนธรรม โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางทัวร์ไต้หวัน ลูกค้าทุกท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทางเรามีโปรแกรมสุดคุ้มทัวร์ไต้หวันราคาถูกให้เลือกมากมายค่ะ

วันที่ เวลา เดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

Line:ID : @hilightour

***นกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กที่ปุ่ม แอดเป็นเพื่อนได้เลยค่ะ 

เพิ่มเพื่อน